igroupnet

Rozwój i samodoskonalenie

Coaching – co to właściwie jest?

coaching

Obecnie coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników. Zachęta i stymulowanie i organizacja ścieżki rozwoju to zajęcie czasochłonne i kosztowne, jednak długofalowe efekty z pewnością pozwolą na odniesienie ogromnych korzyści. Nic bowiem nie jest w stanie poprawić wyników firmy bardziej niż odpowiednio zmotywowana i wykwalifikowana kadra pracowników.
Coraz częściej stosowanym rozwiązaniem jest tzw. coaching, czyli podnoszenie kwalifikacji przez osobę dysponującą dużym doświadczeniem i cenną wiedzą z danego zakresu. Najczęściej funkcję taką pełni bezpośredni przełożony lub kierownik danego działu. Zasadniczą zaleta takiej metody jest bliski kontakt pracownika i coacha, przez co samo szkolenie nabiera nieco mniej formalnego charakteru.

kontakt

Bliski kontakt jest ważny

Na samym początku szkolenia coach pomaga wybrać osobie szkolonej określone cele. Następnie wspólnie ustalane są kolejne kroki, dzięki którym ich realizacja będzie możliwa. Kolejnym krokiem jest optymalizacja całego procesu tak, aby odbył się on w możliwie krótkim czasie, przy jednoczesnej efektywności całego procesu. Tak opracowana strategia pozwala rozpocząć właściwe szkolenie.
Zadaniem coacha jest nie tylko podniesienie kwalifikacji zawodowych pracownika ale również zbudowanie jego motywacji poprzez uświadomienie mu jego naturalnych zdolności, zdobytych kwalifikacji oraz poprzez uświadomienie mu jego wewnętrznej siły. W ten sposób budowana jest motywacja pracownika, który zdecydowanie chętniej będzie skłonny stawiać czoła kolejnym wyzwaniom, co bezpośrednio przełoży się na możliwość szybkiego awansu zawodowego.

Skomentuj